Forum Créole !


Paran sayo
De : MELKA
Email : melka90@hotmail.com
Pays : CANADA
Date : 27 Jun 2005


Paran sayo Après tout tan ké nou pasé Jodia nou pral maryé Mamman papa sé pa sanvlé Pagen choix
nobligé alé Malgré nou fondé you foyé Renmen nan kèn pa changé ou té fè sang sot nan roche San gran
lajan nan poche ou pap pè défi pat pè soufri pou bay lavi Avan soley la levé outé déjà sou pyé Sou braw
nou domi levé Kou ba jou vini kasé Si jodi nou ka ap chanté Paské w té lité pou libèté Sé pat konsa i té
yé Lè kolon tap dirigé Pitit sé fièté paran Tanpri fè kè yo kontan Chorus De générasyon an générasyon
Sé you tradisyon Ti moune ki vlé fè bèl Pran paran n pou modèl Lead and chorus Sé poun kouté-paran
n sa yo Sé poun tandé...paran n sa yo yo té instruin-paran n sa yo yo té elevé n-paran n sa yo Sé poun
tan toune-ti moune yo Verse 3 Lèn wè yap pèdi otonomi Tout zantray nou démoli Malgré chèvé w ap
gri Kou you palmyé wap fléchi ou té apran nou janbé lari Kinbé menm poun li ak ekri Lead and chorus
Si jodi nou chantè-sé yo Si n ka ingényè-grace a yo Si jodi nou promotè-sé yo Si n ka dootè-grace a yo
Paroles: Ludges Duliepree


www.creole.org