Forum Créole !


Mo cherche pou moun ye ki pale kreol? Mo sorti Lamerik
De : gary
Email : geecheecreole@yahoo.com
Pays : Les Etats-Unis
Date : 9 Jun 1999Mo pele Gary. Mo sorti Lamerik e mo cherche pou moun ki pale kreol.Konm to wa, mo pale kreol Louisianais, m ole moun d lil moris epi lil renyon lil sechel pou ekri mwen bek. M ole aprann pou pale vo kreol.


www.creole.org